Participatief project omtent N8

21/11/2017

Naar aanleiding van de opschudding die is ontstaan door het artikel van vandaag 17 november 2017 in de Krant van West-Vlaanderen wenst het Platform Geen Streep door de Westhoek volgende mededeling te doen aan alle collega-belanghebbenden (‘stakeholders’) :

“Sedert begin 2017 is het Platform Geen Streep door de Westhoek betrokken bij het participatief project omtrent de N8.
Dit is zowel een kans als een uitdaging omdat het Platform nu net als andere betrokken belanghebbenden een inspanning moet leveren om een gedragen lange-termijn-oplossing gestalte te geven voor de N8 Ieper-Veurne.

Het Platform gelooft in het opgezette participatief project en ondersteunt dit volop.
Medialuwte is een belangrijk element in deze fase. Wij hebben dit in acht genomen de voorbije periode.
Op de infovergadering die wij voor onze achterban hebben gehouden op 14 nov ll, hebben wij echter niet de alertheid gehad om aanwezige pers te wijzen op het besloten karakter van de bijeenkomst. Het daaruitvolgende persartikel (KvW 17/11/2017) heeft voor polemiek gezorgd.
Wij betreuren dit. Het is niet onze bedoeling geweest om een éénzijdige boodschap te verspreiden. De uiteindelijke oplossing voor de N8 Ieper-Veurne zou alleen maar winnaars moeten kennen. 
Het Platform Geen Streep door de Westhoek onderschrijft verder de aanpak van het participatief traject, inbegrepen de gevraagde vertrouwelijkheid. Wij zullen er alles aan doen om de waardevolle dialoog tussen AWW-MOW en alle belanghebbenden de volgende weken tot een goed einde te brengen.”

 

vriendelijke groeten,

Namens het Platform Geen Streep door de Westhoek
Frank De Poortere
woordvoerder