GRUP N8 : Frankenstein in de Westhoek

Op 17 mei 2013 keurde de Vlaamse Regering het GRUP goed voor de verbinding N8 Ieper-Veurne.

Als platform “Geen Streep door de Westhoek” trekken wij opnieuw aan de alarmbel.

We zullen dat blijven doen tot er een plan op tafel ligt dat op basis van objectieve maatstaven tot stand is gekomen.

We dagen de Vlaamse regering dubbel uit :

-          Geef ons één persoon, die én verkeersdeskundige  én politiek onafhankelijk is, die het door de Vlaamse regering goedgekeurd plan zal steunen

-          Treed met ons in een publiek debat (liefst op televisie) over deze beslissing en laat het ruime publiek oordelen op basis van de aangehaalde argumenten in plaats van een misleidende goed nieuws mist te spuien rond dit dossier

Al meer dan 20 jaar wordt de N8 verwaarloosd, waardoor het wegdek, signalisatie, veiligheid, … veel te wensen overlaat. Zo wordt pas nu (mei 2013) het compleet versleten wegdek tussen Oostvleteren en de IJzer grondig aangepakt. Dit zijn het soort van werken die nodig zijn en geen andere.

Lange reeksen van metingen van de overheid zelf van de verkeersstromen op de N8 tonen aan dat er absoluut geen behoefte is aan de voorgestelde bypassen, de talloze bruggen, het door midden snijden van onze Westhoek. Zelfs onze ex-premier vermeldde naar aanleiding van zijn boek ‘Samen voor Ieper’ : “…Ook het feit dat we hier geen fileprobleem kennen, is een troef …”

In vergelijking met de chaotische en onlogische plannen uit het GRUP is Frankenstein de winnaar van een strenge schoonheidswedstrijd.

Er is nu wel een  GRUP vastgelegd door de Vlaamse regering, er moet nog heel wat gebeuren vooraleer een eerste spadesteek een feit kan worden: oa procedure Raad van State, nog eens een plan MER, opmaak onteigeningsplannen, … . En voor de verkiezingen van juni 2014 is er ook maar 2 miljoen euro budget voorzien …

De Vlaamse regering moet zich geen illusies maken : ons Platform zal als mug blijven steken tegen dergelijke absurde, geldverslindende plannen die geen enkele oplossing bieden maar er integendeel alleen nieuwe bij creëren.

Het Platform blijft zich constructief opstellen om zo vlug mogelijk te kunnen starten met de aanpassing van de bestaande N8. Maar dan wel op een verantwoorde manier. Hoe kan je als politieker in de ogen kijken van uw kiezer ? Hoe kan je verantwoording afleggen voor een verspilzuchtige beslissing, destijds in 2005 politiek beslist, maar niet willen kijken naar de ondertussen sterk gewijzigde situatie

 

Platform Geen Streep door de Westhoek