Geduld wordt beloond, MAAR...

In onze mooie Vlaamse taal bestaan er zo veel spreuken:

- Geduld wordt beloond

- Gezond boerenverstand

- Verstand komt met de jaren

- Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel

- Noeste arbeid wordt beloond

 

Maar ook:

- Het vel van de beer verkopen vooraleer …

 

Begin december 2014, na het definitief schorsen van de bypass rond Brielen, Elverdinge, Woesten, kriebelde het al om te schrijven :

Ja, maar …

Ja, we zijn gelukkig met het schrappen van de bypass, maar niet met : de Raad van State gaat in dit arrest in op de vraag van de VR om slechts een deel van het GRUP te vernietigen. (in ’t Vlaams : schrapping bypass, maar geen uitspraak over de rest)

 

Vandaar misschien onze wat ‘late’ reactie,

Maar nu met 100 % zekerheid !!

 

Ook nu nog zijn er nog een aantal onzekerheden,

Maar hadden we  12 jaar terug, in 2002, bij onze allereerste fietstocht vanuit Oostvleteren en Ieper naar ‘de pypegoale’ 

dit akkoord kunnen afsluiten, we hadden er geen seconde over getwijfeld !

 

We houden u op de hoogte !

Er komt nog een info vergadering.

Er komt nog een feestje ….

 

Tot binnenkort !!

 

We hebben nog enkele leuke ideeën :

  1. op de dag of de dag erna, dat de rvs de vernietiging van de ring van Hoogstade officieel bekend maakt : op enkel plaatsen witte vlaggen plaatsen
  2. er staat ergens een bord : politici bezint eer ge begint    --> Dan veranderen we dit bord : politici bezint eer ge ‘her’begint …           

http://www.raadvanstate.be/?page=news&lang=nl&newsitem=261

 

Het platform Geen streep door de Westhoek